ZWĘŻENIE ZAKRESU

Wyraz ang. large nie ma żadnych znamion formalnych, które by go charakte­ryzowały jako pełniący funkcję określającą, toteż może być stosowany do charakteryzowania dowolnych desygnatów. Wyraz szeroki ma znamiona formalne swojej funkcji określającej i może służyć do charakteryzowania tylko takich desygnatów, których znakami językowymi są rzeczowniki rodzaju męskiego. To zwężenie zakresu jest całkowicie irracjonalne. W ana­lizie form językowych nie można poprzestawać na rozważaniu ich wewnątrz- systemowych „wartości” („la langue est un systóme de pures valeurs” — de Saussure); racją bytu form językowych jest nie to, że są one supełkami wielkiej sieci językowej, ale to, że są narzędziami, za pomocą których ujęzykowiona świadomość człowieka obcuje z tym, co jest względem niej zewnętrzne, że każda z tych form ma nie tylko wartość wewnątrz systemu językowego, ale i pozajęzykowe funkcje.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)