ZAWARCIE CHARAKTERU NAUKI

Seman­tyka jest nauką pragmatyczną, jej zaś pragmatyczny charakter zawarty jest zasadniczo w samym pojęciu definicji. Termin definicja określony został w naszym Słowniku w sposób następujący: ‚określenie treści zna­czeniowej wyrazu formułowane zazwyczaj po to, aby ułatwić właściwe posługiwanie się wyrazem, czyli zorientować w jego możliwym zakresie’. Interpretacja wyrazu nigdy nie powinna być zwrócona w próżnię ani też być wynikiem introspekcji mającej jako punkt wyjścia słowo wyizolowane, subiektywną ideę, którą wytwarza sobie ze słowa ten,, kto czyni z niej przedmiot swych rozmyślań (takie postępowanie byto praktykowane przez etymologów „intuicyjnych” w pierwszej połowie XIX wieku, a nawet — dość często — w epokach bliższych naszym czasom).

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)