ZA POMOCĄ ZAIMKA

Wskazanie za pomocą zaimka ten może być czasem uogólnieniem, np.: „I kieliszek czasem nie zawadzi; ale z tym rodzajem zabawy, ile możności oszczędnie się trzeba obchodzić, żeby rozweselenie z granic nie wychodziło”. Kras. Podstoli „Ten rodzaj zabawy” ma tu oznaczać picie alkoholu: jest to rozszerzenie okolicznościo­wej treści wyrazu kieliszek. Charakterystyka „rodzaju zabawy” zawiera­łaby oczywiście pewne elementy konkretne, ale sformułowanie ma charak­ter pojęciowologiczny, wiążący się z formą ten, połączoną z wyrażeniem rodzaj zabawy.W dotychczas zacytowanych przykładach zaimek ten ma pod wzglę­dem syntaktycznym (nie semantycznym) funkcję określającą, funkcję zaś wyodrębniania i charakteryzowania desygnatu pełni on tylko w połą­czeniu z określanym przez siebie rzeczownikiem (zgodnie ze sformuło­waną wyżej definicją). Możliwe są wypadki użycia formy ten w bezpośrednim odniesieniu do desygnatu, jak na przykład w zdaniu: „Ludu rzymski!

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)