WYRAŻENIA W JĘZYKU

Istnieją w naszym języku wyrażenia: Uście drzewa, gałęzie drzewa, konary drzewa, korzenie drzewa, pień drzewa. Ostatnie z tych ‚wyra­żeń: pień drzewa (w znaczeniu pnia, z którego wyrastają konary, nie w zna­czeniu ‚karpy’) świadczy o tym, że w pojęciu drzewa zawarta jest idea odpowiedniego przedmiotu, ujmowanego jako całość. Mówiąc: „w poję­ciu zawarta jest idea”, nie chcemy powiedzieć nic innego, jak tylko to, że każdy, kto zna wyraz drzewo, kojarzy z tym wyrazem pojęcie drzewa jako całości. Dlatego też możemy określić desygnat jako przedmiot myśli odpowiadający wyrazowi, który jest jego znakiem językowym. Drzewo jako przedmiot myśli istnieje w świadomości każdego, kto zna ten wyraz, istnienie zaś tego wyrazu i jego rozumienie przez mówiących jest warun­kiem możliwości stosowania go do poszczególnych konkretnych drzew. W tym wypadku stosunek treści znaczeniowej wyrazu do jego zakresu nie jest zbyt skomplikowany.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)