WŁAŚCIWE OBJAŚNIENIE

Od przykładu gnozji manualnej (ręcznej), czyli od przykładu wiedzy kształtującej się pod wpływem bodźców innych niż językowe, zacząłem trochę przypadkowo, dlatego między innymi, że przypomniało mi się objaśnienie pewnej cechy gramatycznej wy razu ręka, sformułowane przez jednego z najwybitniejszych językoznawców XX wieku, a będące przykładem braku wszelkich kontaktów myślowych z kręgiem zagadnień dotyczących „sterujących” funkcji mózgu w orga­nizmie ludzkim: stojąc na stanowisku, że z wyobrażeniem żeńskości stoi w bezpośrednim związku wyobrażenie bierności, czego przykłady znajdował ów językoznawca w różnych językach indoeuropejskich, do­chodził on do wniosku, że ręka, fr. la main ma rodzaj żeński „evidemment parce qu’elle sert k receyoir les objets”, co jest zresztą sprzeczne nawet z etymologią wyrazu ręka, por. lit. rankioju ”zagarniam). Takie objaśnia­nie jest właściwie na pograniczu „mitotwórczości językowej”.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)