W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

Zakładamy, uznajemy za rzecz oczywistą, że jesteśmy przywiązani do języka polskiego, do wy­razów polskich. Ale ważne jest to, że na podłożu uczuciowego przywią­zania do języka kształtują się nasze wobec tego języka obowiązki, obowiązek zaś to nie tylko przeżycie uczuciowe, to przede wszystkim pewae pojęcie i to takie pojęcie, w którym tkwią impulsy do okre­ślonych sposobów naszego zachowania się w określonych okolicznoś­ciach. Sposób rozumienia pojęcia obowiązek może być u różnych ludzi w różnych środowiskach różny. W tradycji niemieckiego nacjonalizmu, której to tradycji najjaskrawszym wyrazem był hitleryzm, pojęcie obo­wiązku — a także sumienia — zostało utożsamione z pojęciem posłu­szeństwa rozkazowi. Ileż nieszczęść spadło na ludzkość i na sam naród niemiecki jako następstwa tego utożsamiania!

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)