RÓŻNICA MIĘDZY RELACJAMI

Różnica między relacjami w obrębie wyrazów określanych i okre­ślających w wyrażeniach angielskich large river i river steamer polega na tym, że określenie large charakteryzuje desygnat ze względu na jego cechy immanentne, określenie river charakteryzuje desygnat (steamer) ze względu na jego relacje do innego desygnatu (river). To sformułowa­nie nie jest jednak do końca ścisłe: rzeka szeroka różni się od rzeki wąskiej również ze względu na relacje między pewnymi desygnatami, a miano­wicie ze względu na to, w jakiej odległości względem siebie są brzegi rzeki szerokiej i rzeki wąskiej. W myśl słusznej koncepcji Helmholbza, właściwości rzeczy nie istnieją poza stosunkami rzeczy z innymi rzeczami, poza ich wzajemnymi relacjami, toteż należy stwierdzić, że w językach, w których określająca funkcja wyrazów nie musi być połączona z istnie­niem specjalnych znamion formalnych, ujmowanie relacyj między desygna­tami wyrazów odbywa się w sposób prostszy niż w językach, w których wyrazy określające muszą się takimi znamionami odznaczać.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)