PRZECIWSTAWIENIE POJĘĆ

Pracom dialektologicznym, już powojennym, zawdzięczałem znaczne wzbogacenie doświadczeń z zakresu analizy słowotwórczej wyrazów. Związki między dialektologią a językoznawstwem ogólnym widzieli tacy językoznawcy, jak Baudouin de Courtenay albo Belić. Dość wyraźnie uświadamiałem sobie, jeszcze w latach przedwojennych, że moje refleksje teoretyczne w zakresie zagadnień fonetyki ogólnej i słowotwórstwa posu­wają się nierównolegle, non pań passu. Usiłowałem powiązać ze sobą te dziedziny, słowotwórstwo i dialektologię, opierając się na wspólnych założeniach teoretycznych, między innymi w pracach: Le critere fonction- nel et l’evolution phonetigue du langage — Ghent 1938, Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna — Warszawa 1954, O analogii w słowotwórstwie — !Novi fead 1961, Le structuralisme linguistigue et les methodes des recherches dialectales — Oslo 1958 — referat napisany na temat zaproponowany mi przez organizatorów Międzynarodowego Kongresu Językoznawców.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)