OPEROWANIE POJĘCIEM

Operowanie pojęciem podmiotu w związku z tym wyrazem jest teoretycznie uzasadnione i nawet koniecz­ne, ale pod warunkiem, że będziemy rozumieli przez wyraz będący formacją podmiotową znak desygnatu pozostającego w rozmaitych relacjach do innych elementów rzeczywistości. Funkcją formacji orzeczeniowej jest sygnalizowanie charakteru tych relacji, co stwierdzając zakładamy, że pojęcia podmiotu i funkcji są od siebie nieodłączne, nieoddzielne i wzajem­nie się implikują .Zainterpretowanie przez wspomnianego informatora gwarowego okapu jako desygnatu noszącego tę nazwę, „bo to okapuje”, jest oparte na bezpo­średnich wrażeniach wzrokowych; w jednym procesie percypowania wzrokowego patrzący widzi spadanie kropel, to znaczy okapujące krople, widzi miejsce, skąd one spadają; kategorie pojęciowe czynności, podmio­tu (znaczenie podmiotowe może wystąpić wyraźniej w formie struktu­ralnie identycznej opad) i miejsca są właściwie, najprościej rzecz ujmując, produktami percepcji wzrokowej, mówiąc zaś językiem technicznym — to są, jak je określa prof. Konorski, pola gnostyczne analizatora wzroko­wego, czyli pola naszego widzenia; w polach widzenia wyróżniamy jedno­stki gnostyczne tego analizatora, czyli obiekty percepcji, które rozpoznajemy obejmując je jednym rzutem uwagi.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)