OKREŚLAJĄCA FUNKCJA PRZYMIOTNIKÓW

W Podstawach gramatyki polskiej w Uwagach ogólnych, od których zaczyna się rozdział pt. Przymiotnik x, napisałem: „Przymiotnik jest to wyraz, którego funkcją najistotniejszą jest funkcja składniowa określania innych wyrazów w zdaniu (…). W języku polskim, mającym rozbudowany system form zgody, funkcję określającą przymiotników sygnalizują koń­cówki rodzaju gramatycznego, które łączą w zdaniu przymiotnik z okre­ślanym przezeń rzeczownikiem. Oprócz zgody pod względem rodzaju przymiotnik zgadza się z określonym rzeczownikiem pod względem przypadka i liczby”. W powyższym ujęciu wyrazy określać, określany użyte są w znaczeniu konwencjonalnym, metajęzykowym, bo określająca funkcja przymiot­nika odniesiona jest tylko do wyrazów, z którymi przymiotnik może się w zdaniu łączyć, nie jest natomiast powiązana z treścią znaczeniową przymiotnika, z tym, co przymiotnik sygnalizuje jako obiektywną cechę odpowiadającego rzeczownikowi desygnatu.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)