ODPOWIEDNIK WYRAZU

Odpowiednikiem wyrazu „pozornie” w definicji znaczenia pierwszego jest w tym drugim wypadku wyraz „wyobrażana”. Słownik nie może nie informować o tym, jaka treść bywa wiązana z objaśnianym wyrazem hasłowym w świadomości mówią­cych, ale obowiązkiem słownikarza jest wyjaśnianie, która z cech desygnatu objaśnianego hasła ma charakter subiektywno-relacyjny, to znaczy jest cechą upatrywaną przez kogoś w desygnacie a nie będącą jego właści­wością immanentną (tożsamościową).Postawa metodologiczna Sturtevanta jest charakterystyczna z dwóch względów: po pierwsze jest ona wyrazem psychologizmu ujmującego język jako byt psychiczny zamknięty w „duszach” mówiących, po drugie świadczy o niechęci językoznawcy do „ingerowania” w procesy językowe: ludzie myślą, że niebo to siedlisko Boga — leksykograf to zarejestruje, ale stanowiska nie zajmie, nie zatroszczy się o to, żeby poinformować czytelnika o stosunku, jaki zachodzi między tym, co on (czytelnik) myśli, a obiektywnymi składnikami treści znaczeniowej wyrazu.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)