NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIA MYŚLI

Z powyższych uwag wynika — by zacząć od stwierdzeń ogólnych — to, że zagadnienia, które musi w swej codziennej pracy rozstrzygać lek­sykograf i dla których przedstawienia po ich rozstrzygnięciu musi znajdo­wać odpowiednią — jak najprzejrzystszą — formę redakcyjno-stylistycz­ną, pozostają w najściślejszych związkach z zagadnieniami ogólnej teorii języka (s. 253—254). Z tego też względu leksykograf, nieustannie obcu­jący z olbrzymim materiałem językowym, ma jednocześnie obowiązek równie nieustannego kontaktu z teorią i ma chyba więcej szans wniknię­cia w mechanizm funkcjonowania elementów językowych, zrozumienia tego mechanizmu, niż abstrakcyjnie usposobiony teoretyk, w którego sp‘kulatywnych konstrukcjach nie występuje jako czynnik ładu i umiaru wzgląd na to, że używanie słów jest jedną z form działania społecznego że do najwyższych osiągnięć myśli teoretycznej należy prostota i jasność sformułowań (niestety, potwierdzeniem tego postulatu nie jest na przykład książka A. Heinza pt. System polskich form przypadkowych, której lektura miży czytelnika z powodu dziwnych wynaturzeń stylu).

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)