KWESTIA FONETYKI

Poza tą kwestią fonetyka dialektów absorbowała mnie oczywiście jako temat wielostronnie interesujący sam w sobie. Dla tego, co mam w dalszym ciągu mówić o słowotwórstwie, ważne oka­zały się w końcu dla mnie refleksje oparte na faktach gwarowych doty­czące głoski jako „sytuacji społecznej”, to znaczy jako realizacji impulsów artykulacyjnych, stających się obiektami percepcyj słuchowych, a nie jako indywidualnie odchylonej od fonetycznej normy realizacji „wyo­brażenia” dźwięku językowego (na tym polegała różnica w poglądach między Trubeckim a mną na pierwszej konferencji fonologicznej w Pra­dze w r. 1930, różnica, którą Trubeckoj we wstępie do Grundzuge der Phonologie przypisał mojemu odmiennemu „poglądowi na świat” — Wolt- anschauung — co do czego miał w gruncie rzeczy rację, choć nie wiem, co dokładnie miał na myśli.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)