KATEGORIE POJĘCIOWE

Kategorie pojęciowe tego typu co nomen actionis, nomen subiecti, nomen loci nie są to aprioryczne formy świadomości, przez których pryz­mat ujmujemy świat, są to pojęcia, które się tworzą w naszym umyśle, czyli w odpowiednich komórkach naszego mózgu, na skutek bezpośred­nich doświadczeń zmysłowych, głównie dzięki tworzeniu się okolic gnostyeznych będących następstwem docierania do ośrodków mózgowych działania bodźców zewnętrznych, przekazywanych przez analizator wzro­kowy. W tworzeniu się tych pojęć nieustannie krzyżują się ze sobą dzia­łania bodźców egzogenicznych, pozajęzykowych, z działaniem bodźców endogenicznych (które można by było nazwać bodźcami glotogenicznymi, rozumiejąc przez ten termin bodźce powstające skutkiem kojarzenia się jednych form językowych z drugimi).

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)