ISTOTA ZAGADNIENIA

Istota zagadnienia po­lega na tym, że konstrukcje syntaktyczne są świadectwami rozmaitych sposobów różnicowania rzeczywistości na odrębne elementy i ujmowania (zarazem sygnalizowania) relacyj między tymi elementami. Na tym opar­łem definicję składni (p. Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa, w: Z pol­skich studiów slawistycznych, Warszawa 1963, s. 65 i n.) Z takim sposo­bem interpretowania składni nie zgadzał się Zenon Klemensiewicz. Za­gadnienia, o których w powyższych uwagach napomknąłem, są niezmier­nie rozległe i niezmiernie złożone.Ująłem rzecz w ten sposób, że strukturalna funkcja sufiksów, które w tej ich funkcji nazwałem formantami, jest podstawowa i pierwotna w stosunku do ich funkcji realnoznaczeniowych i ekspresywnych.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)