GRANICE MIĘDZY FORMAMI

Granice między formami językowo umotywowanymi a nieumoty- wowanymi mogą być płynne. We współczesnym języku polskim nie istnieje forma reż (wyraz użyty jeszcze w „Zabawach przyjemnych i pożytecz­nych” w r. 1777: „Me będzie z tej rży mąka, lecz otręby”), istnieje jednak wyraz rżysko, który nie dla wszystkich jest neutralnym synonimem ścierniska. Są osoby nie znające wyrazu reż, dla których rżysko to jednak tylko pole po zżętym życie, a nie na przykład po pszenicy. Tak to musiał odczuwać Kasprowicz, o czym może świadczyć fragment jego wiersza: „Pocięto żyto; suche rżyska świadczą, że przeszedł już czas żniwa”. Uży­cie formy liczby mnogiej rżyska mogłoby świadczyć o tym, że Kasprowicz odczuwał znaczenie tego wyrazu w sposób zbliżony do tego, co o rżysku pisał między innymi Linde: „koniuszki słomy po żęciu na polu pozo­stałe”, czyli jako pewnego rodzaju deminutivum: małe (bo ucięte) kłosy rży (żyta).

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)