FORMACJA SŁOWOTWÓRCZA

Wyraz okap jako formacja słowotwórcza jest przykładem działania tak zwanej derywacji wstecznej polegającej na tym, że z tematu czasow­nikowego, który może być rozwinięty sufiksami, zostaje wydobyta i po­traktowana jako samodzielny rzeczownik część składająca się z prefiksu i rdzenia czasownikowego. Do tejże kategorii słowotwórczej należą takie wyrazy polskie, jak poryw, pociąg, podziw, dopływ, przeciek, przewiew, dojazd, zachwyt, przełom, wykop i bardzo wiele innych. Dla badającego język polski jest rzeczą ważną, że takie formacje w języku tym istnieją, to znaczy, że w myśleniu językowym współczesnego Polaka jest taki „model” słowotwórczy, że ten model odznacza się w dzisiejszym języku polskim dość znaczną żywotnością, które to stwierdzenie może mieć ten tylko sens, że w komórkach mózgowych Polaków istnieje możliwość two­rzenia wyrazów typu okap jako ideełatente, czyli jako forma potencjalna, mogąca się w rozmaitych okazjach aktualizować.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)