ELEMENTARNIE PROSTA RZECZ

Rzecz jest elementarnie prosta a jednocześnie niezmiernie ważna: definiowanie znaczeń wyrazów nie polega na zamykaniu się myśli w kręgu faktów językowych jako two­rzących świat swoisty, odrębny od świata pozajęzykowego, ale polega właśnie na analizie elementów językowych w świetle ich obiektywnych, pozajęzykowych funkcji i powiązań. Jeżeli zastanawiamy się nad treścią znaczeniową wyrazu obowiązek, to znaczy, że usiłujemy zrozumieć, w jakich sytuacjach życiowych ludzie skłonni są uważać, że powinni zachować się tak a tak, do jakich i jak realizujących się impulsów postępowania sprowadzają się pierwiastki tej treści. Niczym innym jak ilustracjami takich impulsów nie są przykłady sposobów używania wyrazu obowiązek, które zostały umieszczone w piątym tomie nowego Słownika języka polskiego ukazującego się pod moją redakcją.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)