Kategoria: Moda w rytmie epoki

DOPASOWANIE DO KSZTAŁTU TWARZY

Projektanci doszli do wniosku, że nie ma powodu, by te optyczne pozostawały zaskle­pione w dawnej tradycyjnej formie, nie podlegając wpływom mody. Starają się więc dać użytkownikom możliwość zaakcentowania swej osobowości poprzez noszone okulary, dopasowania oprawki do kształtu twarzy, a nawet

JAKIE OKULARY WYBRAĆ?

Szokujące nawet, typu gadżetowego, bo i takie bywają, zwłasz­cza dla młodzieży. Nosić .je często tak, jak się maluje oczy. aby odnaleźć swój styl, przydać osobowości swojej twarzy. Na dzisiejszy wygląd okularów korekcyjnych — jak wspomnia­łam wyżej – wpłynęły więc okulary przeciwsłoneczne,

W DOBRYM TONIE

Doszło nawet do tego, że okulary optyczne stają się wręcz w dobrym tonie, zdarzają się tacy, co zakładają szkła naturalne, pozwalające imitować okulary optyczne, a to w celu zyskania wy­glądu bardziej intelektualnego, szczególnie jeśli ktoś stara się na przykład o

ZAMAWIAJĄC OKULARY

Zamawiając okulary o szkłach neutralnych i po­ważnych oprawkach, aby uzyskać awansem autorytet, aby upodob­nić się do typowego nowoczesnego mózgowca znanego ze środków masowego przekazu. To samo zauważa się u młodych menedżerów, ubiegających się o zdobycie odpowiedzialnego stanowiska. Okula­ry mają świadczyć

SZKŁA KONTAKTOWE

Szkła kontaktowe, czyli soczewki, zakładane bezpośrednio na gałkę oczną. Noszenie szkieł kontaktowych pogłębia bystrość wzroku, powiększa­jąc rozmiar obrazu, rzucanego na siatkówkę. Dodatkową korzyścią jest to, że soczewki noszone dość wcześnie i więcej niż 13 godzin dziennie, stopują lub opóźniają wydatnie

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Szkła kontaktowe mogą być zapisane tylko przez lekarza, po dokładnym przetestowaniu wzroku. Trzeba przede wszystkimi stwier­dzić, czy oko zniesie taki typ protezy, czy wrażliwość jegd nie jest zbyt duża, czy wilgotność wystarczy dla ich tolerancji itp. Rzecz znamienna, że okularów przeciwsłonecznych

NADUŻYWANIE OKULARÓW

Oczom o wzroku normalnym, prawidłowo reagującym na światło, okulary przeciwsłoneczne sq w zasadzie niepotrzebne. Tylko w miejscach szczególnie nasłonecz­nionych mogą okazać się nie tyle niezbędne, co ułatwiające pa­trzenie, a więc na plaży, na wodzie, w górach, zwłaszcza kiedy po- kryte

JAKA BARWA SZKIEŁ?

Nie zakładać zwłaszcza we wnętrzach, tym bardziej wieczorem, co zdarza się czy­nić niektórym elegantkom, czy nawet elegantom, wyłącznie dla czy­stego efektu. Tym bardziej że jest to nie tylko szkodliwe dla na­szych oczu, ale także nietaktowne wobec otoczenia. Jaka barwa szkieł najbardziej

WIELKOŚĆ OKULARÓW

Poza barwą i stopniem zaciemnienia szkieł ważna przy wyborze jest ich wielkość. Lepiej, aby były okrągłe i duże, zakrywające rów­nomiernie całe oczy. Co do samych oprawek, to tutaj oferta kolo­rów i kształtów jest dziś tak ogromna, a mody tak szybko

BIŻUTERIA

Była to chyba ostatnia z dam, które tak obnosiły swoje klejno­ty. W nadchodzącym wieku przemysłu kobiety stały się bardziej dyskretne, co łączyło się również z odkryciem kopałń złota i dia­mentów w Afryce Południowej, które zdewaluowały poważnie do­tychczasową drogocenność kruszcu i