BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli w formie pływak element sufiksalny możemy uważać za wykładnik morfologiczny pojęcia podmiotu, czyli tego, kto (co) pływa, to możemy rozumieć ten sam element jako pełniący tę samą, podmiotową funkcję w takim rzeczowniku odrzeczownikowym jak rybak, w którym -ak jest wykładnikiem podmiotu, temat zaś formacji jest wykładnikiem dopełnienia, czyli znakiem desygnatu, na który się kieruje czynność rybaka łowiącego ryby. To, jakiego typu przechodniość łączy rybaka z łowioną przez niego rybą, ani też sam fakt tej przechod- niości, w formacji słowotwórczej rybak za pomocą żadnego elementu sło­wotwórczego zasygnalizowane nie są; niemniej jednak narzucającą się każdemu definicją wyrazu rybak jest definicja: ‚ten, który łowi ryby’. Formację wiatrak, której skłonny byłem w kategoriach pojęć lo- giczno-syntaktycznych nie definiować, zalicza doc.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)