BADANIA FUNKCJI FORM

Nie możemy nigdy tracić z oczu naczelnego celu językoznawstwa, którym nie jest badanie samych tylko relacyj znaków do znaków w obrębie systemu językowego, ale badanie funkcyj form językowych polegających na sygnalizowaniu desygnatów wyodrębnianych w polach gnostycznych rożnych analizatorów oraz relacyj między tymi desygnatami, to znaczy nieustanne pamiętanie o związkach łączących drugi system sygnałów z systemem pierwszym.Nie można pojmować historii form słowotwórczych jako będących tylko wypadkową oboczności wzajemnie oddziaływających na siebie elementów formalnych, chociaż jest to proces w historii slowotwórstwa każdego języka niezmiernie ważny: różnica znaczeniowa form typu pewnie w znaczeniu z poczuciem pewności siebie, w sposób zdecydowany’: „w siod­le czuł się pewnie” i pewno w znaczeniu ‚przypuszczalnie, prawdopo­dobnie’: „on pewno dziś nie przyjdzie” nie jest jeszcze w dzisiej­szym języku polskim ustabilizowana; badanie procesu specjalizacji funkcjonalnej przysłówków typu pewno i pewnie wymaga rzutowania każdej z form, a nawet każdego użycia każdej z form na szerokie tło po­równawcze, którym powinien być cały materiał odpowiednich form przy­słówkowych.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)