ARTYKUŁ HASŁOWY

Wracając do zaimka ten jako do hasła słownikowego, możemy stwier­dzić, rekapitulując dotychczasowe wywody av tym zakresie, że w odpo­wiednim artykule hasłowym wymagają uwydatnienia punkty następu­jące: 1) deiktyczna funkcja zaimka ten stanowiąca jego treść znaczeniową; oraz całkowita fakultatywność zakresowa tego zaimka (s. 255); 2) swoisty charakter określającej funkcji zaimka ten (nie oznaczającej jakości desyg­natów), inny niż charakter określającej funkcji przymiotników (s. 256); swoisty charakter rzeczownikowego użycia zaimka ten, różniący się od charakteru rzeczownikowych użyć przymiotników (s. 256).Artykuł hasłowy ten znajduje się w Słowniku w postaci opra­cowanej przez doc. J. Tokarskiego. Lektura (jeszcze przed jego drukiem) tego artykułu, z którego zaczerpnąłem przykłady, nasunęła mi sformuło­wane powyżej uwagi i refleksje oraz propozycje definicji, sformułowanej na s. 255 niniejszego tekstu.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)