OŚRODEK ZAGADNIENIA

Ośrodkiem zagadnienia jest więc stosunek treści znaczeniowej wyrazu do jego zakresu. Definiując wyraz, transponujemy jego treść znaczeniową, która jest wielkością potencjalną, na przewidywane wypadki jego użyć, to znaczy na możliwe wypadki aktualizacji tej treści. Świa­dectwem tego, że wyraz w należyty sposób rozumiemy, jest nasza umiejęt­ność posługiwania się tym wyrazem w odpowiedni sposób, to znaczy po­sługiwania się nim jako jednym z narzędzi słownego działania w okre­ślonych sytuacjach. Z tego oczywiście wynika, że praca nad słownikiem ma charakter pragmatyczny, nie może polegać na czysto teoretycznej spekulacji; ta refleksja zaś dotyczy nie tylko pracy leksykograficznej, ale całej dziedziny semantyki jako dyscypliny językoznawczej i filozoficz­nej.

Cześć! Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów o modzie ponieważ jest ona moją wielką pasją. Co jakiś czas pojawią się też artykuły o dbaniu o urodę i najnowszych trendach w stylizacji paznokci. Zapraszam do lektury i komentowania!